7 metus puikiai veikiantis VšĮ „Mano darželis“ www.manodarzelis.lt  nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. atidarė privačią mokyklą – Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjų.

LICĖJUS  – Alfa kartos vaikų poreikius atitinkanti mokykla,  siūlanti jiems inovatyvius, modernaus gyvenimo realijas atitinkančius mokymosi būdus.

LICĖJAUS TIKSLAS – teikti valstybinius standartus atitinkantį ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą kartu su inžineriniu ugdymu, laiduoti asmeninę, sociokultūrinę, tautinę, pilietinę brandą, plataus konteksto bendrąsias ir dalykines kompetencijas, profesinių kompetencijų pradmenis, padėti mokiniams plėtoti savo kūrybines galias, problemų sprendimo įgūdžius, naudojant projektinę ugdymo (-si) veiklą, ugdymo turinį praplečiant inžineriniais tyrimais ir sprendimais, sukurti mokiniams tinkamas sąlygas bręsti kaip kūrybingoms asmenybėms, gebančioms įgyti inžinerinę kompetenciją, taikančioms inžinerinę kūrybą postmodernaus pasaulio procesams pažinti, kurti ir valdyti.

 

 

 

  “Kiekvienas vaikas yra unikalus, o Licėjaus tikslas yra  ugdyti kiekvieną vaiką kaip individualybę, atskleisti vaiko gebėjimus, juos tobulinti. Licėjaus pasirinkta ugdymo  kryptis – inžinerinis, kryptingas mokinių IKT ugdymas, STEAM – leis išauginti ne tik išsilavinusius piliečius, bet ir kūrybingus vaikus, kurie gebėtų originaliai, efektyviai ir kritiškai mąstyti, veikti ir kurti.”

Mokyklos vadovė Jovita Ponomariovienė

1a klasės mokytoja Ingrida Volungevičienė
Muzikos mokytoja
Toma Tribulienė

Anglų kalbos mokytoja
Danguolė Kiznienė

Psichologė
Emilija Baltrūnaitė